• روزنامه ها و خبرگزاریها

روزنامه ها
  • اوقات شرعی

دوشنبه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
اذان صبح : ۰۴ : ۴۹ : ۵۴
طلوع خورشید : ۰۶ : ۲۲ : ۰۲
اذان ظهر : ۱۳ : ۰۲ : ۴۳
غروب خورشید : ۱۹ : ۴۳ : ۵۹
اذان مغرب : ۲۰ : ۰۱ : ۵۴
rahim-moazenzadeh.swf 04 : 49- 13 : 02- 20 : 01